Edikti

Versio III – 2022
“Kuten maailma muuttuu, muutumme mekin.” 

Náos tés Khrysallidos

Chrysaliksen Pilarit

Todellisuuden pilarit

Kaikkeus on värähtelyä, taajuuksia ja energiaa.

Todellisuus on tulkinta sensorisesta palautteesta.

Todellisuusmuokkaus on avain itsekehitykseen.

Mielen pilarit

Mieli on todellisuusmuokkauksen tärkein työkalu.

Mielen rajat ovat ylitettävissä.

Kontrolloitu primitiivisyys on vapautta, hallittu kaaos on voimaa.

Metamorfoosin pilarit

Jokaisella ihmisellä on Imago, Ihanneminä, joka voidaan saavuttaa.

Toukalle voidaan tarjota ravintoa, mutta sen on itse koteloiduttava Chrysalikseen.

Resurrektio vaatii kuoleman.

Moraalin pilarit

Tee halajamasi mukaisesti – Kanna vastuu.

Hyvyys on todellisuus- ja tilanneriippuvainen – Pahuus on anomalia todellisuudessa.

Havaitsija luo todellisuuden – Näe todellisuuksien kirjo.

Hurmoksen pilarit

Onnelliset kokemukset lisäävät onnellisuutta.

Ekstaattinen kokemus tuo lähemmäs todellisuusmuokkausta.

Ihmisten välinen suhde on sitä mitä ihmiset keskenään sopivat.

Katarche

Chrysalidin koodi

Arvot

Ominaisuudet, joita Chrysaliksen Temppelin filosofia arvostaa ja painottaa.

Ydinarvot

Erinomaisuus (Excellence)

Poikkeuksellisuus (Exceptionalism)

Jännittävyys (Excitement)

 

Välinearvot

Itsekehitys (Self-development)

Uteliaisuus (Curiosity)

Rohkeus (Courage)

Kunnianhimo (Ambition)

Sitoutuminen (Commitment)

Uskollisuus (Loyalty)

Yhteisöllisyys (Community)

Vastuullisuus (Responsibility)

Chrysalidin velvollisuudet

Chrysalidi tavoittelee Imagoa Chrysaliksen kautta.

Chrysalidi elää tieteessä ja magiassa.

Chrysalisi kehittää mieltään ja etsii hengellistä kasvua.

Chrysalidi etsii nautintoa. 

Chrysalidi kyseenalaistaa kulttuuriliitännäisten mielipiteiden status quon.

Pride
Being a Chrysalid is a privilege. Carry it with pride and honor!

Commitment
Membership of the Temple begins with the first degree initiation. Aim for initiation. And be worthy of it!

Journey
Walking the eternal path of the cycle can never be a sprint. Initiation is a journey, not just a ritual.

Loyalty
We are the family, together we are whole. Loyalty is more than liking someone. Loyalty is about prioritizing. Loyalty is about not lying about important matters. Loyalty is about doing your utmost best not to harm the Temple.

Nobility
A Chrysalid must honor another Chrysalid and treat Them as the Lords and Ladies that they are. Love like a noble, hate like a noble, act like noble. But, argue, if you must. A fiery confrontation is better than false harmony.

Desicions
Pantheon’s mission is to keep the system safe and secure, protecting the purposes. The order listends to its members and the decicions are often made following democracy. As the Pantheon is responsible of the functions of the temple, ensuring that things get done, therefore they also hold the power to act based on their best judgement. An individual is responsible of themself, but the Pantheon is responsible of the whole Temple. 

Inner respect
As human-beings, we are all equal. Any earned titles describe a person’s duties and achievements. Respect must be earned. However, should one choose to not respect a person’s achievements and duties at all, they don’t deserve to enjoy of what the person delivers.

Outer respect
Respect the other movements, as they have once felt our pain, too. 

Encouraging success
A Chrysalid shall help another Chrysalid on their path towards success, enchantment and becoming eternal. Sabotage of another Chrysalid’s success shan’t be tolerated.

Responsibility
If you make a mistake, carry your responsibility. Carrying the responsibility means solution-oriented approach, minimizing the damage, fixing what can be fixed – and not avoiding consequences. Mistakes are like holes in a boat; the longer you wait to fix them, the more likely you will sink.

Cut toxicity
A Chrysalid must harness jealousy for motivation and turn envy into inspiration in order to get closer to Imago.

Be or don’t
Your worth to the Temple can be massive, yet, it only exists only as long as you are in. If you leave, you leave. Nobody will beg you to come back. 

Säännöt

Sitoudu

– Temppelin virallinen jäsenyys alkaa initiaatiosta.

Ole luotettava

– Temppelin sisäiset tapahtumat ovat sisällöltään yksityisiä, ellei osallistujien kanssa toisin sovita.

Kohtele muita chrysalideja hengellisenä perheenäsi

– Chrysalidin tulee kunnioittaa toista chrysalidia ja osoittaa tälle tukensa ja apunsa kussakin muutoksen syklissä, kukin omien voimavarojensa mukaan.

Keskustele konfliktit!

– Chrysalidi ottaa vastuun omasta mielipahastaan ja keskustelee sen läpi tarvittaessa. Chrysalidi pyrkii sopuun, eikä vahingoita muita kostonhimolla. Hänen ei kuitenkaan tarvitse kääntää toista poskea, mikäli vastapuoli ei tarjoa hänelle samaa sovinnonhaluisuutta.

Kanna vastuu

– Jos teet virheen, kanna vastuu teostasi. Mikään lakia rikkonut teko ei ole Chrysaliksen temppelistä peräisin. Rikkeesi on oma vastuusi.

Pimeys on ystävä, mutta pahuuteen pyrkiminen kömpelöä

– Pimeyden voi kääntää voimavaraksi. Tahallinen satuttaminen vain satuttamisen halusta ja ilman syytä ei ole järkevää tai älykästä. Chrysaliksen Temppeli haluaa järkeviä ja älykkäitä yksilöitä.

Suvaitse

– Chrysaliksen Temppelissä oikea ja vasten, musta ja valkea, rikas ja köyhä voivat kohdata toisensa sovussa. Harjaantunut chrysalidi pystyy istumaan samaan pöytään toista poliittista ääripäätä edustavan henkilön kanssa ja käymään sivistyneen keskustelun kiivastumatta.

Älä myrkytä!

– Chrysalidin tulee valjastaa kateutensa mielenmyrkyn sijaan motivaatioksi ja hakea kateutensa kohteesta inspiraatiota, jolla pääsee itse lähemmäs Imagoaan.

Kannusta menestykseen

– Chrysalidin tulee auttaa toista Chrysalidia tämän menestyksen ja Ikuistamisen tiellä. Kaikenlainen toisen menestyksen teilaaminen on paheksuttavaa. 

Ei ole liian säkenöivää chrysalidia

– Sellaista tilannetta ei pidä tulla, jossa chrysalidia syytetään siitä, että hän on liian hyvä jossakin. Mikäli chrysalidi esiintyy, ansaitsee hän aplodit. Mikäli chrysalidi tekee, ansaitsee hän tunnustusta. Mikäli chrysalidi palvelee ja auttaa, ansaitsee hän nöyrimmät kiitokset. Mikäli chrysalidi ehostautuu kauniisti, ansaitsee hän kunnioittavaa ihastelua.

Arvonimi on ansaittava

– Arvonimet täytetään kykyjen, ansioiden ja tason, ei vain toiveiden mukaisesti. Valtaa saa tekemällä, olemalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja todistamalla uskollisuutensa ja kykynsä. Arvonimi määrittyy kykyjen lisäksi myös sitä kautta, kuinka hyvin henkilö kykenee toimimaan muiden chrysalidien kanssa.

Sen minkä initiaatiossa sait, erotessasi menetät

–  Telea-chrysalidi voidaan erottaa Temppelistä, mikäli hänen katsotaan aiheuttaneen tai olevan aikeissa aiheuttaa käytöksellään tai toiminnallaan vakavaa haittaa Temppelille tai sen jäsenille. Mikäli Telea haluaa erota Temppelistä, tulee hänen ilmoittaa tästä kirjallisesti Pantheonille. Eronnut tai erotettu chrysalidi menettää kaikki oikeutensa Temppelin materiaaleihin ja tietoon ja hänen on viipymättä palautettava kaikki Temppeliltä saamansa kalusto, materiaali ja muu Temppelin omaisuus tai toimitettava kirjallinen selvitys siitä, miksei voi näin tehdä. Mikäli hän laiminlyö velvollisuutensa tai aiheuttaa haittaa Temppelille, on hänellä porttikielto kaikkiin yhteisön tapahtumiin, tilaisuuksiin ja aktiviteetteihin, piiriin katsomatta.

Herrasmiessääntö: Erotus- ja eroamistilanteet ovat kivuliaita kaikille. Näissä tilanteissa jokaiselle osapuolelle tulee taata rauha käsitellä tilanne, ilman likapyykin käsittelyä muiden edessä. Lähtötilanteet pidetään näin ollen yksityisinä, eikä niitä puida sisäpiirin ulkopuolella Chrysalis-yhteisön tai muiden yhteisöjen edessä. Mikäli Telea kuitenkin tekee lähdöstään julkisen, herrasmiessopimus katsotaan rikotuksi. Tällöin lähtenyt jäsen antaa Temppelille oikeuden kirjoittaa tai puhua oman julkisen vastineensa ja kantansa asiaan.