Kaleidoskoopit
Yksi Chrysaliksen Temppelin pidetyimpiä alueita on sen kaleidoskooppisysteemi. Kaleidoskooppien avulla opit hahmottamaan eri todellisuuksia ja omaa persoonaasi.

Kaleidoskooppisysteemi on Chrysaliksen Temppelin havainto- ja persoonallisuusteoria.

Chrysaliksen Temppeli hahmottaa maailmaa ja todellisuuksia kuuden pääaspektin kautta. Näitä aspekteja kutsutaan kaleidoskoopeiksi. Kaleidoskoopit ovat ikään kuin yläkategorioita, joihin liittyy puolestaan lukuisia eri teemoja. Esimerkiksi Lamproptera on intohimon ja itsen kaleidoskooppi, ja siihen liittyy muun muassa taiteet, luovuus, seksuaalisuus, karisma, nautinto ja oman hyvinvoinnin vaaliminen. 

Kaleidoskoopit auttavat jäsentelemään eri tilanteita, ajatuksia ja tuntemuksia. Lisäksi niillä voidaan havainnollistaa ihmisen senhetkistä persoona- ja käytösrakennetta. Jokaisesta ihmisestä löytyy kaikki kaleidoskoopit, mutta hieman eri suhteissa toisiinsa. Kaikilla kaleidoskoopeilla on kolme alatyyppiä. Näitä pää- ja alatyyppejä eri suhteissa yhdistelemällä saadaan lukemattomia eri persoonakuvauksia.

Kaleidoskooppisysteemi perustuu tällä hetkellä lähinnä empiiriseen havainnointiin. Systeemi tunnustaa myös sen, että esimerkiksi ihmisen kulttuuri, aikakausi ja mielenterveydellinen tila vaikuttavat siihen, miten ilmennämme omaa kaleidoskooppirakennettamme. Lisäksi systeemi erittelee defensiiviset kaleidoskooppimme, eli ns. maskaavat kaleidoskoopit: Ulospäin ylitseräiskyvä, emotionaalisesti epävakaa ihminen voi muiden silmissä olla Lamproptera – vaikka sisimmässään hän ilmentää todellisuudessa kärsimyksen kaleidoskooppi Trogonopteraa, jota piilottelee naamionsa takana.

Lue alta kuvaus kustakin pääkaleidoskoopista:

Kaleidoskoopit

Lamproptera

Aspekti: Intohimo
Teemat: Luovuus, seksuaalisuus, tunteet
Vastapari: Dryocampa
“Mikä saa minut säkenöimään?”

Lampropteran kaleidoskooppi käsittelee kaikkea sitä, mille elävä sielu roihuaa. Lampropteraan liittyvät teemat ovat osa tunteen paloa, nautintoa ja sisäisen liekin ilmentymää. Lamproptera opettaa etsimään sitä, mikä energisoi meitä ja mistä löydämme iloa ja nautintoa. Se opettaa myös hyödyntämään tunteita todellisuutta muokatessamme.

Lamproptera-persoona:

Lamproptera-ihmiset ovat voimakastunteisia ihmisiä. Heidän sisäinen palonsa voi kohdistua eri asioihin, kuten taiteisiin, luovuuteen tai nautinnonhakuisuuteen. Lamproptera arvostaa estetiikkaa ja on mieleltään yleensä kekseliäs. Voimakasaurainen Lamproptera voi olla myös melkoinen nähtävyys, joka astuessaan huoneeseen saattaa valaista koko tilan olemuksellaan.

Parhaimmillan Lamproptera on upea ilmestys, luova taiteilija ja seksuaalisesti rikas intohimoinen sielu, joka näkee kauneutta siellä missä muut eivät. Sisäinen palo voi toisaalta muodostua myös haasteeksi: Lamproptera saattaa joskus olla itsekeskeinen, kuumatemperamenttinen, itsepäinen tai huomionkipeä. Hän ei aina ota muita huomioon, ja etenkin tulistuessaan ei välttämättä piittaa pisaraakaan siitä, loukkaako jotakuta. 

Dryocampa

Aspekti: Interaktio
Teemat: Empatia, kommunikaatio, ymmärrys
Vastapari: Lamproptera
“Kuinka toimin suhteessa muihin, muiden tarpeet kohdaten?”

Tämä kaleidoskooppi tutkii kommunikaatiota ja vuorovaikutusta elävien olentojen (ja miksei elottomienkin) välillä. Dryocampa opettaa meitä ajattelemaan asioita muiden perspektiivistä ja ymmärtämään ihmisiä silloinkin, kun tuntuu siltä, ettei ymmärrystä olisi. Dryocampan aspektissa on kyse siitä, mihin energia virtaa elävästä olennosta ja miten. 

Dryocampa-persoona:

Dryocampa-persoona on empaattinen, sympaattinen ihminen, jolla on usein vahvuuksia ystävyyden saralla. Hän harkitsee sanojaan ja pyrkii yleensä siihen, ettei satuttaisi ketään. Dryocampa-painotteinen ihminen on siis hyvinkin huomioonottavainen ajattelee muiden tunteita keskimääräistä enemmän. Toisinaan Dryocampa-piirteet tulevat esiin sosiaalisena lahjakkuutena, diplomaattisuutena ja ratkaisukykyisyytenä. Toisinaan Dryocampa puolestaan tyydyttyy voidessaan hoivata ja auttaa muita.

Empatia ja muiden ajattelu voi toisaalta tehdä Dryocampan elämästä vaikeaa. Pahimmillaan Dryocampa-persoona on miellyttäjä, joka sanoo joka suuntaan sitä mitä kuvittelee muiden haluavan kuulla. Koska muilta saatu validaatio on Dryocampalle vähintään yhtä tärkeää kuin muille annettu validaatio, voivat sosiaaliset tilanteet huonojen kokemusten jäljiltä muodostua pelottaviksi ja kehittyä ahdistukseksi.

Trogonoptera

Aspekti: Pimeys
Teemat: Kärsimys, kielteisyys, omat rajat
Vastapari: Ceranchia
“Tähti pimeässä johdattaa eksynyttä yöperhosta.”

Kärsimyksen ja pimeyden teemojen kaleidoskooppi Trogonoptera käsittelee usein kielteisiksi koettuja asioita. Trogonoptera etsii kärsimyksen tarkoitusta sekä ymmärrystä ihmisen omille kärsimyslähtöisille piirteille. Lisäksi tämä kaleidoskooppi opastaa löytämään omat rajat ja seilaamaan pimeimmilläkin merillä oman henkisen kompassin varassa.

Trogonoptera-persoona:

Trogonoptera syntyy osaksi ihmisen persoonaa usein elämänkokemuksen myötä. Jokainen trauma, kipukokemus ja pettymys lisää pimeyden, surun ja kivun läsnäoloa ihmisessä. Toisaalta ihminen voi olla myös synnynnäisesti rakastunut pimeyden teemoihin ja ilmentää näitä piirteitä esimerkiksi tummanpuhuvana estetiikantajuna, ilman minkäänlaisia traumakokemuksia. 

Parhaimmillaan kypsä, kehittynyt Trogonoptera on ihminen, joka osaa asettaa rajansa ja ymmärtää niin omaa kuin muiden kärsimystä, ollen näin balanssissa esimerkiksi Dryocampan ja Ceranchian kanssa. Pahimmillaan Trogonoptera on lämpöä ja rakkautta halveksuva kyyninen, ilkeä, sarkastinen ja rikkinäinen ihminen, jonka sisäinen rikkonaisuus kostautuu aiheuttamalla kipua myös ympäristölle.

Ceranchia

Aspekti: Kirkkaus
Teemat: Onnellisuus, yhteys, valaistuminen
Vastapari: Trogonoptera
“Kaikki on yhteydessä – olemme kaikki ja ei mitään.”

Ceranchia on kaleidoskoopeista teemoiltaan kaikkein abstraktein. Olisi helppo leimata sen koskevan yksinomaan vastakkaisia teemoja Trogonopteraan nähden: iloa, onnea, hyväntekeväisyyttä, universaalia rakkautta ja hyvyyttä.  Ceranchiassa on kuitenkin kyse myös huomattavasti suuremmista asioista: kaikkeudesta, elollisten yhteydestä ja luonnon voimasta. 

Ceranchia-persoona:

Ceranchia-persoona ilmentää kaleidoskoopin teemoja yleensä hieman maallisemmalla ja konkreettisemmalla tavalla: Ceranchia-persoona tapaa olla hyväntahtoinen, lämminhenkinen, herkkäaistinen ja autenttinen. 

Parhaimmillaan Ceranchia on ihminen, jonka ystävällistä, puhdasta, tasapainoista läsnäoloa haluat vetää keuhkot täyteen. Hänessä on kultainen presenssi, ja hän saa paljon hyvää aikaan ympärillään. Hän on lähimpänä valaistuneisuutta, lähellä kynnystä kohti seuraavaa todellisuutta. Pahimmillaan Ceranchia-persoona on hyvyyttään tuputtava kukkahattutäti tai oman makunsa mukaiseen muottiin maailmaa pakottava inkvisiittori, joka ei tajua, ettei rakkaus synny vihan ja tuhon kautta: hän oikeuttaa itselleen muita vahingoittavan käytöksensä oman moraalinsa ja etiikkansa perusteella. Vääristynyt Ceranchia syyllistyy herkästi “holier-than-thou” -asenteeseen ja täyttää sisäistä tyhjyyttään etsimällä aina uusia oikeustaisteluita käytäväksi, löytämättä koskaan lopullista tyydytystä.

Parthenos

Aspekti: Järjestys
Teemat: Tiede, logiikka, kone
Vastapari: Actias
“Asioita tulee lähestyä loogisesti.”

Parthenos on luonnontieteiden, rakenteiden ja logiikan kaleidoskooppi. Aspekti nojaa kaikkea sellaista kohti, mikä on selkeästi todistettavissa, järjesteltävissä tai tieteeksi puettavissa. Parthenos on lähtökohtaisesti vastavoima yliluonnolliselle, vaikkakaan asia ei ole aivan niin mustavalkoinen. 

Parthenos-persoona:

Parthenos-persoona on usein järkevä, logiikkaa painottava ja tieteisiin luottava henkilö. Tyypillistä Parthenokselle on modernius ja lahjakkuus teknologian saralla. Parthenokselle tyypillistä on myös halu järjestykseen – ainakin hänen omalla tavallaan; Parthenos-persoona on sääntö-orientoitunut ja pitää siitä, että asiat ovat siellä missä niiden paikka on.

Parthenoksen korkea äly voi kostautua sosiaalisissa suhteissa. Parthenosta ei kiinnosta mikään turha – ja joskus turhaksi lukeutuu muiden tunteet. Parthenoksen huumori voi olla ilkeää ja sarkastista. Järjestyksen ja kontrollintarve saattaa myös tehdä Parthenoksesta jähmeän, vaikean, pikkutarkan pilkunviilaajan, joka etsii muista virheitä.

Actias

Aspekti: Yliluonnollinen
Teemat: Hengellisyys, magia, selittämätön
Vastapari: Parthenos
“Magiaa on kaikkialla.”

Actias tutkii kaikkea sitä, mitä emme voi tieteellisesti todistaa. Kaikki yliluonnollinen, hengellinen ja omituinen on Actiaksen aluetta. Actiaksen luonne on jokseenkin psykedeelinen, ja Actiakseen nojaavan chrysalidin on tärkeä ymmärtää, mikä on magiaa – ja mikä hulluutta tai trippi.

Actias-persoona:

Voimakkaat Actias-persoonat ovat hivenen harvinaisempia. Actias-ihminen huokuu magiaa, omituisuutta, hengellisyyttä ja usein hieman kummallisuutta. Hän voi olla noita, shamaani, maagikko tai edustaa jotakin muuta hengellistä polkua. Stereotyyppinen Actias on usein myös hieman luonnonlapsi ja kokee yhteyttä metsään ja sen väkeen.

Actias voi parinsa Parthenoksen tavoin olla sosiaalisesti joskus kömpelö, mutta eri syistä. Actias ei aina hahmota sosiaalisia sääntöjä, vaan operoi aina toinen jalka poissa perustodellisuudesta. Tämä voi saada muille kiusaantuneen olon, ja vierastettu Actias joutuu toisinaan kiusaamisen kohteeksi. Actiakset myös hullaantuvat omasta maailmastaan toisinaan turhan paljon, jolloin tuloksena voi olla sitä kohti hakeutuminen epätoivoisin keinoin: Actias rakastuu herkästi psykedeelien maailmaan, ja toisinaan osa mielestä jää sille tielle, Actiaksen todellisuuteen.

"Miten päättelen oman kaleidoskooppirakenteeni?"

  • Jokaisessa meistä on jokaista kaleidoskooppia.
  • Se mitä kaleidoskooppipersoonaa edustat, määritellään sen perusteella, paljonko piirteitä sinussa on jostakin kaleidoskoopista. 
  • Usein ihmisellä on 2-3 pääkaleidoskooppia, jotka vaikuttavat muita enemmän. Mitä enemmän sinussa on piirteitä yksittäisestä kaleidoskoopista, sitä selkeämmin se on kärjessä kaleidoskooppirakenteessasi. 
    • Esimerkki 1: “Olen looginen, ateistinen, tieteisiin nojaava ihminen. Pidän rakenteista. Olen myös empaattinen ja otan muut huomioon. Pelkään muiden loukkaamista.” -> Parthenos-Dryocampa
    • Esimerkki 2: “Olen luova, tunnerikas esiintyjä. Minua kuvataan räiskyväksi persoonaksi. Olen joskus epävakaa, masentunut ja puran kipuni muihin – mutta kaipa se on oikeuteni?” -> Lamproptera-Trogonoptera
  • Temppeli teettää joskus tapahtumissaan kaleidoskooppitestejä. Testeissä on yleensä erilaisia kysymyksiä, joilla muodostetaan kuva ihmisen maailmankuvasta, tunnepuolesta, suhtautumisista, arvoista ja sosiaalisista rakenteista.
  • Chrysalidit arvailevat ja analysoivat mielellään myös toistensa kaleidoskooppeja esimerkiksi Discord-serverillämme.

Artikkeleita kaleidoskoopeista:

Kaleidoskoopit ja miten niitä käytetään

Kaleidoskoopit ovat yksi Chrysaliksen kiehtovimpia piirteitä. Niiden avulla voidaan tutkailla maailmaa, sen saloja ja sen tapahtumia monista eri näkökulmista. Kaleidoskoopeilla voidaan myös hahmotella omaa persoonaa ja kuinka paljon mitäkin kaleidoskooppia
Lue lisää

Kaleidoskooppirakenteen visualisointi kaavioissa

This content is for Seeker, Devoted, ja Chosen members only.Log In Register
Lue lisää
Mitä kummitukset ovat?

Mitä kummitukset ovat? – Kummitukset kaleidoskooppien näkökulmasta

This content is for Seeker, Devoted, ja Chosen members only.Log In Register
Lue lisää