Chrysalis-prosessi ja muutos

Muutos

  • Kaikki eteneminen vaatii muutosta.
  • Sisäinen muutos lähtee aina henkilöstä itsestään.
  • Muutosta voi voimistaa ja kontrolloida sitä paremmin mitä paremmin kykenee ymmärtämään mielen saloja.
  • “Jotta jokin voi muuttua, jonkin on muututtava.”

Muutos on kantava teema Chrysaliksen Temppelissä. Se näkyy muun muassa siinä, kuinka hakeudumme kohti itsekehitystä sekä siinä, kuinka muokkaamme eli muutamme todellisuutta. Muutos on maailmankaikkeuden tila.

Yksi Temppelin tavoista hahmottaa muutosta on toisin sanoen vaiheittainen ja toisaalta myös syklinen. Syklisyys tarkoittaa sitä, että muutosprosessi on toistuva, kiertävä tai jaksottainen. Esimerkiksi aallolla on sykli. Ihminen siis kokee elämässään useita suurempia ja pienempiä muutoksia. Kun ihmisen läpikäymä muutos on erityisen voimakas, vaikuttava tai se tuottaa jonkin suuren oivalluksen, sanomme hänen “käyneen läpi Chrysaliksen”.

Metamorfoosi on työkalu, jota todellisuusmuokkaus tukee avustamalla sinua fuusioitumaan vaihtoehtoisten todellisuuksien versiosi kanssa, sykli kerrallaan tuoden aineistoa perustodellisuuden puolelle. Kuin aalto, joka vetää hiekkaa mukaansa veteen rannan puolelta. Imagosi on jo olemassa, ja mitä nopeammin ymmärrät sitä ja syleilet sen osaksi itseäsi, sitä nopeammin havahdut tilanteeseen, jossa sinä todellakin olet se Imago, jonka määrittelit.

Chrysalis-prosessi ja metamorfoosi

Chrysaliksen Temppelin symboliikka on voimakkaasti liitoksissa perhosen elämänsykliin. Tällaista muutosta, jossa transformaatio tapahtuu useamman eri vaiheen kautta, kutsutaan metamorfoosiksi.  Kun chrysalidi suorittaa tiedostetun ja ohjatun muutoksen filosofiamme ja periaatteidemme tiettyjen kaavojen mukaisesti, puhumme Chrysalis-prosessista.

Chrysalis-prosessi on systeemimme harjoittamisen kenties maallisemmin tarkasteltu osa-alue, jonka vaiheiden kuvaamisessa keskitytään useimmiten perustodellisuuden tapahtumiin. Näitä vaiheita ovat…

Hautuminen (muna eli ovum)
Sitoutuminen (toukka eli larva)
Muutos (kotelo eli chrysalis)
Tulos (aikuinen perhonen eli imago)

Prosessia kuvaillaan usein juuri arkielämän tapahtumien kautta, mutta viisas chrysalidi muistaa pitää myös filosofian, symboliikan ja hengellisen kehityksen mielessään prosessia läpikäydessään. Se, mitä teet fyysisesti maan päällä on vain jäävuoren huippu niistä mentaalisista prosesseista, joita käyt läpi Chrysaliksessa.

Tämä itsekehityksellinen prosessi voi käynnistyä joko itsestään tai prosessin läpikäyvä chrysalidi voi käynnistää muutoksen tietoisesti ja kontrolloidusti. Tietoisessa versiossa prosessi alkaa hautumisvaiheesta, jossa chrysalidi aseittaa tavoitteita ja kartoittaa tilanteensa ja tahtonsa. 

Hautumista seuraa sitoutumisen vaihe, jossa chrysalidi tekee päätöksen viedä suunnitelmansa loppuun. Tämä vaihe sisältää usein tiedon keräämistä, opettelua ja valmistautumista sekä tahdonvoiman voimistamista. Sitoutumisen vaiheessa todellisuutta muokataan erityisesti luomalla todellisuus ensin perustodellisuuden ulkopuolella, josta se myöhemmin tuodaan eri keinoin perustodellisuuteen (näitä keinoja kuvaillaan yksityiskohtaisemmin teoksessa Chrysaliksen Temppeli – Todellisuusmuokkaajan opas). 

Sitoutumista seuraa Chrysalis-vaihe, eli muutoksen, hengellisen itsekehityksen ja täytäntöönpanon vaihe, jonka lopputuloksena on Imago, chrysalidin uusi ihanneminä ja hengellisen evoluution seuraava virstanpylväs.