Rakenne

Piirit

Ulkopiiri

Ulkopiirillä viitataan kaikkiin niihin chrysalideihin, jotka ovat Chrysaliksen Temppelin systeemin piirissä, mutta jotka eivät ole valinneet astua initiaation polulle.  Chrysaliksen Temppeli ei ole tietoinen kaikista maailmassa olevista chrysalideista eikä katso ulkopiiriläisiä täten virallisiksi jäseniksi. Kuitenkin kuka tahansa chrysalidi piiriin katsomatta muodostaa yhteyden Temppelin todellisuuteen ja on täten kunnioitettu ja arvokas.

Keskipiiri

Keskipiiri koostuu koostuu chrysalideista, jotka ovat päättäneet hakea Naos tes Khrysallidoksen jäsenyyttä ja jotka ovat päässeet koeajalle. Koeajalla olevaa chrysalidia kutsutaan preteleaksi, esi-teleaksi. Preteleat jaetaan kahteen tyyppiin: Pretelea aksestos on koeaikansa alkupuoliskolla oleva chrysalidi, kun taas pre-telea eulogos on siirtynyt koeajan toiseen vaiheeseen.

Sisäpiiri

Sisäpiirillä viitataan Chrysaliksen Temppelin initiaation polulle vihittyihin chrysalideihin. Näitä vihittyjä jäseniä kutsutaan nimellä telea (“Ho teleios syntrofos tes Khrysallidos” = Täydentynyt kumppani Chrysaliksessa.)

 Sisäpiiri kokoontuu säännöllisesti, ja sillä voi olla sivuhaaroja eri maissa. Suljetuissa tapahtumissa sisäpiiri tekee rituaaleja, tutkii esoteerista, opiskelee antiikin kreikkaa ja paljon muuta. He saavat myös erilaisia ​​jäsenetuja.

Teleat kulkevat 13:sta asteen polkua, joista kuusi ensimmäistä keskittyy yhteisöön, ja loput ovat itsenäisempiä, jos telea niin haluaa. 13:sta asteen sisältöä ei paljasteta sisäpiirin ulkopuolella. Astesysteemin vuoksi telealta odotetaan tahdonvoimaa, uteliaisuutta, motivoituneisuutta ja halua opiskella polun tietoa. 

Sisäpiirin jäsenyys on lähtökohtaisesti elinikäinen. Sitoutumisensa todisteeksi sisäpiirin jäsenen on tehtävä pysyvä muutos ulkonäköönsä, kuten tatuointi, symboliksi omistautumisestaan. Symboli toimii myös muistutuksena valasta, jos polut joskus erottuvat.

Sisäpiirin arvonimet

Telea

 • Yleistermi kaikille Chrysaliksen Temppelin vihityille jäsenille. Virallisemmin telean arvonimi tulee sanoista “ὁ τέλειος σύντροφος τῆς χρῡσαλλίδος” (=ho Teleios Syntrofos tés Khrysallidos), joka merkitsee täydentynyttä kumppania Chrysaliksessa. Telea on siis lyhenne tästä arvonimestä, jolla viitataan vähintään ensimmäisen asteen initiaation läpikäyneeseen chrysalidiin. Vastainitioitua teleaa kutsutaan neoteleaksi.

Ksenia

 • Vieraanvaraisuusvastaava, joka huolehtii jäsenten mukavuudesta erityisesti tapahtumien aikana.

Ksenia Chrysamantis

 • Korkeampi vieraanvaraisuusvastaava

Ksenia Megas

 • Yliksenia. Korkein vieraanvaraisuusvastaava. Ksenioiden päävastaava.

Hiereus 

 • Pappi/papitar. Papisto vastaa rituaalien järjestämisestä ja pitämisestä sekä keskittyy erityisesti Chrysaliksen Temppelin hengellisempään puoleen.

Hiereus Chrysamantis

 • Korkeampi pappi/papitar.

Hiereus Megas

 • Ylipappi/ylipapitar. Papiston päävastaava.

Kryphos

 • Sihteeri, “salaisuuksien kantaja”. Kryphos, on Luminaarin henkilökohtainen sihteeri, joka suodattaa Luminaariin kohdistuvia yhteydenottopyyntöjä ja avustaa priorisoinnissa. Kryphos varmistaa, etteivät yhteydenotot ja henkilökohtaisen huomion vaatiminen muodosta liian uuvuttavaa taakkaa, vaan Luminaarille jää tilaa toteuttaa varsinaisia velvollisuuksiaan Temppelin kehittäjänä. Rooli perustettiin alun perin yksityisviestien viedessä noin työpäivän verran Luminaarin aikaa vuorokaudessa, mistä koitui aikateknisiä vaikeuksia Temppelin muiden asioiden ylläpitämiseen.

Kryphos Chrysamantis

 • Korkeampi sihteeri.

Kryphos Megas

 • Ylisihteeri, ylikryphos.

Epidoxos Megas

 • Maan päävastaava.

Archon

 • Luminaarin ensisijainen avustaja ja oikea käsi. Archonin roolina on varmistaa, että Luminaarilla on ne asiat, joita hän tarvitsee velvollisuuksiensa hoitamiseen. Vaikka archon on näennäisesti komentoketjussa toisena, on hänellä tietyssä tilanteissa päätäntävalta koko Temppelin yli: mikäli Luminaari on aikeissa toteuttaa erityisen huonon ratkaisun, on archonilla oikeus äänellään kumota Luminaarin päätös. Tämä sääntö on eräänlainen hätänappi siltä varalta, jos jotakin menisi pieleen, eikä Temppelin johtaja olisi kykeneväinen tervejärkiseen päätöksentekoon.

Luminary

 • Chrysaliksen Temppelin perustaja ja johtaja. Luminaari kehittää, parantaa ja vaalii Chrysaliksen Temppeliä niin järjestelmänä kuin järjestönä. Luminaari vastaa kokonaiskuvasta, eikä hänen johtajuutensa ole niinkään “managerimaista”, vaan enemmän inspirointipohjaista. Hänen vastuullaan on viedä järjestelmää eteenpäin ja tuottaa sisäpiirille näiden tarvitsemia materiaaleja. Luminaari toimii myös Temppelin PR-kasvona.

Ryhmät

 

Pretelea-neuvosto

 • Pretelea-neuvosto käsittelee ja valvoo koeaikalaisten, preteleoiden, koeaikaa. Neuvosto koostuu sisäpiirin anonyymeistä jäsenistä. Neuvosto vastaa Luminaarille, joka ei itse ole osa neuvostoa.

Synodeia

 • Synodeia on edustajistoryhmä, joka avustaa Luminaaria ja tarvittaessa muuta Pantheonia erityisesti tapahtumien aikana.

Areopagus

 • Pantheonin erityisluottamuksen saaneiden ryhmä ja päätäntäelin, joka käsittelee Temppelin asioita yleisellä tasolla. Areopagukseen päästäkseen on ensin oltava osa Synodeiaa, minkä lisäksi telealla on oltava merkittävästi jäsenvuosia takanaan. 

Pantheon

 • Chrysaliksen Temppelin johtoporras, joka vastaa suuremman skaalan asioista ja kokonaiskuvasta. Pantheon koostuu ensisijaisesti Luminaarista ja archonista.