Tunteet

Chrysaliksen Temppeli suhtautuu tunteisiin hurmaavana työkaluna. Tunteet ovat mielen viestejä hyvinvoinnista ja kemiallisesta tasapainosta. Ikään kuin geigermittari, joka havaitsee poikkeavaa ionisoivaa säteilyä, tunteet pointtaavat sinulle tilojasi, tarpeitasi ja kokemuksiasi. Ne voivat myös osoittaa sellaisia asioita, joita pintapuolisin tietoisuutesi ei välttämättä osaisi havaita. 

Lukemattomat uskonnot tuntuvat ensisijaisesti hakevan primitiivisten taipumustemme ja tunteidemme kontrollointia ja jopa kylmettämistä. Chrysaliksen näkemys on jokseenkin päinvastainen: tunteet ja primitiivisyys ovat hyödyllinen asia. Niissä piilee ihmisyyden saloja, ja niitä tulee käsitellä tutkailevasti, leikitellen heittäytymisen ja kontrollin valööreissä.

Tunteilla voit muun muassa:

  • säädellä omaa hyvinvointiasi
  • korostaa nautintoasi
  • lisätä motivaatiotasi
  • puhdistautua henkisesti
  • opetella tunnistamaan itsesi ja ympäristön vaaroja
  • oppia itsestäsi ja muista
  • havaita anomalioita todellisuudessasi
  • ohjata itseäsi kohti Imagoasi

Tunteisiin rohkaiseminen ei tarkoita sitä, että meidän tulisi aina mennä tunne edellä myllertäen ja muuttua melodramaattisiksi hahmoiksi kaikessa. Pikemminkin tässä voidaan viitata Ediktiin: Kontrolloitu primitiivisyys on vapautta, hallittu kaaos on voimaa.

Se tarkoittaa muun muassa, että tuntiessamme mielemme kaaoksen ja ollessamme kotonamme primitiivisen puolemme kanssa, voimme hyödyntää näitä asioita elämässämme. Kun opimme mielemme tapoja reagoida, voimme muokata niitä ja samalla muokata todellisuuttamme haluamaamme suuntaan. Voimme saada aikaan, korostaa tai himmentää erilaisia tunne-elämyksiä itsessämme ja lopulta jopa muissa. Näin teemme tunteista ja tunneosaamisesta itsellemme voimakkaan työkalun ja välineen.

Tunteet eivät siis ole vihollinen – vaan erittäin tehokas liittolainen.