Perusteet

Yleiskatsaus

Chrysaliksen Temppeli on ajatusjärjestelmä, elämänfilosofia ja siihen perustuva teknomaaginen yhteisö, joka pyrkii eri todellisuuksia ymmärtämällä ja muokkaamalla ihanneminän löytämiseen, oman kyvykkyyden moninkertaistamiseen sekä kokemusrikkaaseen elämään.

Ajatusjärjestelmän seuraajat, chrysalidit, harjoittavat tiedostavaa itsekehitystä. Tämä kehitys katsotaan sykliseksi prosessiksi, jota symboloi perhosen täydellinen muodonvaihdos, eli metamorfoosi vaiheineen. Tämän kehityssyklin aktiivinen muutosvaihe kantaa perhosen kotelovaiheen mukaan nimeä Chrysalis. Chrysalis viittaa siis holistiseen, valaistumisen kaltaiseen muutokseen ja itsekehitykseen. Chrysaliksen lopputulemana on Imago, korkeampi minä, joka on ihmisen hengellinen ihanneversio.

Tärkeä osa Chrysaliksen Temppelin ajatusmaailmaa on tutkia todellisuuden konseptia ja kuinka voimme vaikuttaa omalla mielellämme itseemme ja ympäristöömme. Ajatusjärjestelmän noudattajat, eli chrysalidit, harjoittavat mielen joustavuutta ja asioiden hahmottamista eri todellisuuksien kautta. Vahvimmillaan chrysalidi kykenee luomaan mielensisäisesti ihanteellisen todellisuuden ja manifestoimaan kyseisen todellisuuden tai osia siitä fyysiseen maailmaan. Tätä todellisuuksien ohjaamista ja hallitsemista eri menetelmin kutsutaan todellisuusmuokkaukseksi.

Chrysaliksen ajatusjärjestelmää, johon joskus viittaamme Chrysaliksen polkuna, valvoo, suojelee, kehittää ja vaalii järjestelmän nimeä kantava Chrysaliksen Temppeli. Temppeli järjestää yhteisölleen erilaisia aktiviteetteja ja tuo teorian käytäntöön.

Esoteeriset periaatteet

Osa Chrysaliksen Temppelin menetelmistä, kuten todellisuusmuokkauksesta, on salattua tietoa, jonka tavoittaminen tapahtuu ainoastaan Chrysaliksen Temppelin jäsenyyteen vihkimisen, eli initiaation kautta. Chrysaliksen Temppeli voidaan katsoa okkulttiseksi ja esoteeriseksi järjestelmäksi. Okkultismi, eli salaoppi tai salatiede, tarkoittaa laajimmassa merkityksessään salattuna pidetyn tiedon, käytännön ja yliluonnollisten uskomusten luokkaa sekä tällaiseen suljettuun tietoon perustuvaa mystistä oppisuuntaa. Sana esoteerisuus tulee muinaiskreikankielisestä sanasta esôterikós (ἐσωτερικός), joka merkitsee “sisäpiirille kuuluvaa“. Sillä voidaan ymmärtää tarkoitettavan oppia, joka on tarkoitettu vain “tietoon vihityille” saavutettavaksi. Esoteerisuuteen liittyy myös ajatus valaisevasta, pelastavasta tai maailmankuvallisesti mullistavasta uskonnollis-mystisestä tiedosta, gnosiksesta (γνώσις).

Hyljeksityn tai vierastetun tiedon tutkiminen: Temppeli tutkii teorioita ja maailmankatsomuksia, jotka valtavirtayhteisö on hylännyt koska ne eivät ole sopusoinnussa uskonnon, rationaalisuuden ja tieteen normatiivisten käsitysten kanssa. (Hanegraaff)

Symboliikka ja vastaavuudet: Kaikkien universumin asioiden välillä on olemassa sekä todellisia että symbolisia vastaavuuksia. (Faivre)

Mielikuvitus: Temppelissä painotetaan suuresti sekä ihmisen mielikuvitusta että assosiaatioita ja vastaavuuksia luovia tekijöitä, kuten rituaaleja, symbolisia kuvia, sinettejä, sigileja ja mantroja työkaluina, jotka tarjoavat pääsyn aineellisen ja “jumalaisen” välissä oleviin maailmoihin ja todellisuuden tasoihin. (Faivre)

Transmutaatiokokemus: Temppelin esoteerikot pyrkivät muuttamaan itseään harjoittamansa polun avulla fundamentaalisesti. (Faivre)

Tiedon välitys initiaation kautta: Esoteeristen opetusten ja salaisuuksien välittäminen tapahtuu initiaatioprosessin kautta. (Faivre)

Miksi perhoset ja kiitäjät?

Chrysaliksen Temppeli on syntynyt perhosen elämänsykliä koskevan filosofian ja symboliikan ympärille. Chrysalis on aste perhosen täydellisessä metamorfoosissa, jossa perhonen koteloituu kehittymään aikuiseksi. Perhosen toukka lähes tuhoutuu prosessissa, käydessään muutostaan kotelossaan, ennen kuin se voi kuoriutua uutena versiona, aikuisena perhosena, johon viitataan sanalla Imago. Chrysaliksen Temppeli ihailee tätä sykliä hengellisen metamorfoosin perustana: ei ole resurrektiota ilman kuolemaa, ja suuri hengellinen muutos vaatii usein asioiden jättämistä taakseen. 

Haluatko edetä ohjatusti?

Klikkaa itsesi seuraavaan artikeliin: