Todellisuusmuokkaus

Todellisuusmuokkaus on Chrysaliksen Temppelin menetelmä, jonka pyrkimys on nimensä mukaisesti muokata todellisuutta. Se on todellisuuden ja sen aistimisen muuttamista mielen ominaisuuksia hyödyntämällä sekä omaa todellisuuskäsitystä laajentamalla.

Aktiivinen todellisuusmuokkaus on mielen ja ympäristön kommunikaatiota keskenään. Ympäristö vaikuttaa mieleen – ja mieli vaikuttaa ympäristöön sekä itseen. Kun tästä vaikutuksesta tekee tarkoituksellista siten, että peukaloidaan vallitsevaa, oletettua, ennustettua tai faktuaalista tilannetta toiseksi, se on todellisuusmuokkausta. Passiiviseksi todellisuusmuokkaukseksi kutsumme sellaista todellisuusmuokkausta, jossa chrysalidi ei ole aktiivisesti yrittänyt saada muutosta aikaan, vaan muokkaus tapahtuu eräänlaisena taustaprosessina tai jopa tiedostamatta. Aktiivista todellisuusmuokkausta voisi olla esimerkiksi tietty rituaali, jossa chrysalidi tekee tietyt toimet ja pyrkii tiettyyn lopputulokseen. Passiivista puolestaan voisi olla ylipäänsä Chrysaliksessa eläminen, jolloin ajattelutavat ja asenne vaikuttavat chrysalidin todellisuuteen hienovaraisesti, enemmän tai vähemmän jatkuvasti. Passiivista todellisuusmuokkausta ovat usein myös tilanteet, jotka voidaan myös laskea pelkäksi sattumaksi, mutta jotka eivät tunnu pelkältä sattumalta. Tällainen voisi olla vaikkapa tilanne, jossa ihminen toteaa: “Meidän talomme onkin pysynyt kaikki vuodet täysin kunnossa” – minkä jälkeen jotain menee rikki. Passivinen todellisuusmuokkaus voi siis olla hyvin kaoottista, aktiivisessa pyrkimys on saada aikaan tietty tapahtuma, tilanne, muodonmuutos, kohtaaminen tai tila.

Todellisuuden muutos voidaan saavuttaa monenlaisin eri tavoin. Osa käyttämistämme keinoista on tieteellisesti todistettavissa – kuten rituaalien alitajuinen vaikutus ja symboliikan käyttö assosiaatioiden luomiseksi – ja osa hieman vaikeammin todistettavissa, kuten ajatuksen voimalla vaikuttaminen tai vaihtoehtoisissa todellisuuksissa matkustaminen. On chrysalidin omasta maailmankuvasta kiinni, kuinka hän selittää kohtaamiaan ilmiöitä.

Todellisuusmuokkauksen keinot voi jakaa kahteen osaan: 

1) ydinkeinoihin eli primäärikeinoihin sekä 

2) välillisiin keinoihin eli sekundäärikeinoihin.

Välilliset sekundäärikeinot ovat valmiita keinoja, jotka ovat useimmille ihmisille jo tuttuja jotakin muuta kautta. Chrysalidit aloittavat todellisuusmuokkauksen yleensä juuri tällaisista keinoista, sillä niiden toiminta on jo jollakin tasolla tiedossa. Siksi näiden työkalujen omaksuminen on helpompaa. Samalla välilliset keinot ovat toissijaisia, koska ne voidaan liittää helpommin myös muihin systeemeihin, eivätkä ne ole yksinään “puhdasta” Chrysaliksen Temppeliä.

Ydinkeinot puolestaan ovat puhdasta, ensisijaista todellisuusmuokkausta. Näiden keinojen toteuttaminen voi tuntua aluksi hankalammalta, koska ne ovat vähemmän tuttuja kuin välilliset keinot. Niiden suorittamiseksi tarvitaan laajempaa ymmärrystä Chrysaliksen Temppelin ajatusjärjestelmästä, elämänfilosofiasta, symboliikasta ja työkaluista. 

Todellisuusmuokkauksen peruspilari on mieli ja sen kanssa yhteydessä oleminen. Se tarkoittaa esimerkiksi mieleen vaikuttamista, visualisointia ja sisäisen puheen muovaamista niin, että se vaikuttaa ajattelutapaamme, tunteisiimme ja energiaamme. Mieleen vaikutetaan myös ulkoisin tekijöihin, kuten rituaalein, symbolein, estetiikan keinoin ja luonnosta saatavin tarvikkein. Ulkoiset vaikutteet ovat tärkeitä, koska ihmisenä olet psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus. Ympäristösi vaikuttaa sinuun ja mieleesi. Jo yksin mieli riittää, mutta kehosi liikkein ja ulkoisin apuvälinein voit auttaa mieltäsi kohdistamaan energiaa oikein ja värähtelemään oikealla taajuudella. Ritualistisuus siis tehostaa vaikutusta ja konkretisoi sinulle asioita, jotka muutoin tuntuisivat abstrakteilta. Lisäksi asioiden tekeminen keholla tehostaa muistamista. Et toimi pelkästään mielelläsi, vaan myös kehollasi, jolloin olet koko kokonaisuutenasi mukana. Liikkeissä on valtavasti energiaa, ja liikkeiden sekä asentojen avulla voidaan myös vaikuttaa mielentilaamme.

Todellisuusmuokkaukseen luodaan syvempi katsaus kirjassa Chrysaliksen Teppeli – Todellisuusmuokkaajan opas.