Edikti

Edikti on ilmoitus laista. Se sisältää Naos tis Chrysalliksen peruspilarit, säännöt sekä järjestyksen.

Pilarit

Todellisuuden Pilarit

Kaikkeus on värähtelyä, taajuuksia ja energiaa.

Todellisuus on tulkinta sensorisesta palautteesta.

Todellisuusmuokkaus on avain itsekehitykseen.

Mielen Pilarit

Mieli on todellisuusmuokkauksen tärkein työkalu.

Mielen rajat ovat ylitettävissä.

Kontrolloitu primitiivisyys on vapautta, hallittu kaaos on voimaa.

Metamorfoosin Pilarit

Jokaisella ihmisellä on Imago, Ihanneminä, joka voidaan saavuttaa.

Toukalle voidaan tarjota ravintoa, mutta sen on itse koteloiduttava Chrysalikseen.

Resurrektio vaatii kuoleman.

Moraalin Pilarit

Tee halajamasi mukaisesti, kanna vastuu.

Hyvyys on todellisuus- ja tilanneriippuvainen. Pahuus on anomalia todellisuudessa.

Onnellisuus on pyrkimys, sillä onnellinen ihminen ei tahallisesti vahingoita.

Hurmoksen Pilarit

Onnelliset kokemukset lisäävät onnellisuutta.

Ekstaattinen kokemus tuo lähemmäs todellisuusmuokkausta.

Ihmisten välinen suhde on sitä, mitä ihmiset keskenään sopivat.

Säännöt

Säännöt

Sitoudu
– Temppelin jäsenyys alkaa initiaatiosta.

Ole luotettava
– Temppelin sisäiset tapahtumat ovat sisällöltään yksityisiä, ellei osallistujien kanssa toisin sovita.

Kohtele muita Chrysalideja hyvin
– Chrysalidin tulee kunnioittaa toista Chrysalidia ja osoittaa tälle tukensa ja apunsa  kussakin muutoksen syklissä, kunkin oman voimavaran mukaan.

Kunnioita Temppelin rakennetta
– Naos tis Chrysalliksen korkein rakenne on absoluuttinen; se on rakentanut Temppelin ja sen tehtävä on pitää se pystyssä. Sen tehtävä on turvata toiminta ja varmistaa, ettei Temppelin tarkoitus ja Chrysalidien turvallisuus kärsi. 

Kanna vastuu
– Jos teet virheen, kanna vastuu teostasi. Mikään lakia rikkonut teko ei ole Chrysaliksen temppelistä peräisin. Rikkeesi on oma vastuusi.

Älä aiheuta eripuraa ulkopuolisella fanatismilla
– Politiikka, uskonnot ja Temppelistä irrallaan olevat äärimielipiteet tulee pitää erossa Temppelin toiminnasta. Naos tis Chrysallis haluaa, että oikea ja vasten, musta ja valkea voivat kohdata toisensa sovussa.

Älä myrkytä
– Chrysalidin tulee valjastaa kateutensa mielenmyrkyn sijaan motivaatioksi ja hakee kateutensa kohteesta inspiraatiota, jolla pääsee itse lähemmäs Imagoaan.

Kannusta menestykseen
– Chrysalidin tulee auttaa toista Chrysalidia tämän menestyksen ja Ikuistamisen tiellä. Minkäänlainen toisen menestyksen teilaaminen on ehdottoman paheksuttavaa.

Eroaminen
– Mikäli Chrysalidi haluaa erota Temppelistä, tulee hänen ilmoittaa tästä kirjallisesti. Eronnut tai erotettu Chrysalidi menettää kaikki oikeutensa Temppelin tapahtumiin ja materiaaleihin, mutta on edelleen velvoitettu noudattamaan luotettavuuspykälää, ellei Suomen laki toisin edellytä.

Erottaminen
– Chrysalidi voidaan erottaa Temppelistä, mikäli hänen katsotaan aiheuttaneen tai olevan aikeissa aiheuttaa käytöksellään tai toiminnallaan haittaa Temppelille tai sen jäsenille.

Chrysalidin velvollisuudet

Chrysalidin velvollisuudet

Chrysalidi tavoittelee Imagoa Chrysaliksen kautta.

Chrysalidi elää magiassa ja tieteessä

Chrysalidi kehittää mieltään ja pyrkii henkiseen kasvuun.

Chrysalidi etsii nautintoa.

Chrysalidi kunnioittaa luontoa ja pyrkii yhteyteen sen kanssa.