Mikä on prefulgi?

Ihmiset kysyvät minulta hämmentävän usein ”Mikä sä olet?”. Kysymys seuraa tekojani, puheitani, karaoke-esityksiäni, kahdenkeskisiä keskusteluja ja mitä tahansa sellaista hetkeä, jossa henkilö todistaa minua toteuttamassa sisäistä paloani. Ihmiset kuvaavat tunnetta ajoittain liki yliluonnolliseksi. En kyennyt antamaan vastausta asiaan, ja vaikka olen löytänyt aavistuksen läheltä liippaavia määritelmiä, mikään niistä ei ole ollut aivan täysin sitä mitä ihmiset ovat kuvanneet. Miksi kutsuisin sitä maagista paloa, jonka pystyn mainiosti tuntemaan itsekin, mutta jolle minulla ei ollut antaa selkeää termiä? Niinpä kehitin ilmiölle ja ihmistyypille termin.

Mikä minä siis olen? Minä olen Prefulgi.

Mutta en ole  ainoa sellainen, ja niinpä haluan tarkastella termiä objektiivisemmin ja avata, mitä prefulgius on ja mitä se tuo mukanaan – ja voiko sen oppia.

Prefulgi (Lat: praefulgeo = loistaa, hehkua näkyvästi tai silmiinpistävästi) on henkilö, joka loistaa sisäistä voimaansa ulospäin ja on näin ollen helposti huomattava ja huomiota puoleensa vetävä. Hän on henkilö, jonka energia värähtelee erityisellä ja huomattavalla tavalla. Tuntuu, että Prefulgi on poikkeuksellisella tavalla läsnä.

Prefulgi on tila, jota moni ihailee ja johon Chrysalidi usein pyrkii ellei ole sitä jo, ja siksi on hyvä tarkastella lähemmin sitä, mitä nämä loistavat valopilkut elämässämme oikeastaan ovat, sekä sitä, mitkä ovat esilläolon haittapuolet.

Prefulgissa on jotakin silmiinpistävää.  Kun Prefulgi astuu huoneeseen, hänet on helppo havaita, jos hän niin toivoo. Hän osaa kerätä huomion itseensä presenssillään, ja hänen elekielessään on jotakin vangitsevaa. 

Prefulgi on usein karismaattinen, tunneälykäs, ilmaisutaitoinen ja hyvä kommunikoimaan. Hän voi olla esimerkiksi keulahahmo, empaatti tai taiteilija. On myös vetäytyneempiä prefulgeja, jotka eivät sinänsä ole perinteisin keulakuvapiirtein varustettuja, vaan heidän hehkunsa perustuu johonkin muuhun piirteeseen. Yhteistä Prefulgeilla on kuitenkin se, että he ovat magneettisia, tulevat huomioiduiksi toisinaan tahtomattaankin, ja heistä tulee nopeasti piiriensä tunnettuja ihmisiä, vaikuttajia ja trend-settereitä. Lampropteran kaleidoskooppi on prefulgeissa voimakkaasti läsnä, ja prefulgiutta määrittää myös se, mitä muita kaleidoskooppeja ihminen kantaa.

Moni julkisuuden henkilö on selkeä Prefulgi, ja prefulgius on eittämättä tuonut heidät siihen pisteeseen missä he ovat. Eritoten näyttelijöiden joukosta on helppo havaita tätä erityistä Loistetta.

Suomalaisen väenuskon näkökulmasta Prefulgia voisi tarkastella Luonnon ja Väen konseptien kautta. Väellä on muinaissuomalaisuudessa tarkoitettu haltioiden joukkoa, joka ilmenee esimerkiksi taikavoimana. Myös ihmisen voimaa tai taikavoimaa kutsuttiin väeksi, ja taikavoimaisuutta tai voimakkuutta puolestaan väkevyydeksi. Luonto puolestaan on yksi ihmisen sisäisistä haltijoista, tarkemmin sanottuna eräänlainen suojelushaltija. Katsottiin, että ihmisellä, jolla oli väkevä Luonto, oli mahdollisuudet menestyä. Heikkoa Luontoa saattoi harjoittaa ja voimistaa, aivan kuten prefulgiuttaankin. Prefulgia voisi siis ajatella tällaisena väkeväluontoisena ihmisenä.

”- ei kukko käskien laula.”

Prefulgi tuntuu kanavoivan poikkeuksellisella tavalla energiaa, loistetta. Hän hehkuu sitä itsestään ulospäin ja luovuttaa energiaansa muille. Positiivinen responssi, joka tästä seuraa, energisoi Prefulgia vastineeksi. Se on kuitenkin sekondäärinen voimanlähde, sillä Prefulgit ovat myös oman voimansa ensisijainen tuottaja. Paras neuvo ihmiselle, joka tuntee Prefulgin, on tarjota Prefulgille polttoainetta. Näin toimiessaan he saavat Prefulgin vapaaehtoisesti loistamaan myös itselleen entistä voimakkaammin ja saavat erittäin laadukasta polttoainetta vastineeksi. Kunhan pitää mielessä, että ei kukko käskien laula.

Prefulgin lähemmin kohdanneessa ihmisessä herää monenlaisia tuntemuksia. Ominaisuus tuo ihailua ja ympäristön kiinnostuksen, mutta kaikki ei ole todellakaan vain ruusuilla tanssimista. Koska Prefulgi usein näkyy, kuuluu, menestyy ja saa huomiota, kerää hän herkästi puoleensa ihailun lisäksi kateutta ja närää. Esimerkiksi seksuaalisesti ja romanttisesti menestyvä ihminen nähdään kilpailijana ja että hänen menestyksensä on muilta pois. Prefulgiin on helppo ihastua, ja mikäli ihastujalla on oma ihastujansa muualla, tulee Prefulgista nopeasti kolmannen osapuolen kaunankannon kohde ilman, että hän on tehnyt tietoisesti mitään hankkiakseen jonkun romanttista kiinnostusta.

”-prefulgius on loppupeleissä vain yksi ominaisuuksien sarja.”

Ihminen, joka ei ole itsensä kanssa sinut, voi tuntea ristiriitaisesti Prefulgia kohtaan. Prefulgia vasten peilatessa ihminen voi kokea olonsa vähemmäksi tai huonommaksi. Tämä “huonommuus” ei tietenkään pidä paikkaansa, sillä prefulgius on loppupeleissä vain yksi ominaisuuksien sarja. Vaikka Prefulgilla on termiin liittyvät ominaisuudet, häneltä saattaa puolestaan puuttua jotakin sellaista, mitä ei-Prefulgilla taas on. Lampropteran kaleidoskooppi tuo mukanaan ajoittain impulsiivisuutta ja räjähteleväisyyttä emotionaalisesti. Nämä asiat usein tarvitaan, jotta Prefulgi voi resonoida tehokkaasti. Mutta ne voivat olla myös se luonteenpiirre, johon Prefulgi kompastelee.

Jos ihminen kykenee rationalisoimaan ajatuksensa, hän voi ammentaa Prefulgin loistosta ja oppia tältä valtavasti. Jos ihminen puolestaan sortuu vain tuntemustensa valtaan ja syyttää ulkoista tekijää omista puutteistaan, Prefulgi saattaa joutua passiivisten tai aktiivisten hyökkäysten ja negatiivisuuden kohteeksi. Ihmiset, jotka yrittävät mitätöidä Prefulgin, joutuvat nopeasti pois hänen säkenöintinsä piiristä ja virheellisesti monesti kuvittelevat, että jos Prefulgin loiste sammutetaan, muille jäisi enemmän. Koomista kyllä, jopa hyökkääjät toisinaan kaipaavat ensisijaisesti vain Prefulgin huomiointia. Kun sitten käykin niin, että Prefulgi itsesuojeluna sulkee energialähteensä heiltä, ihmiset yllättyvät; ihminen tajuaa vasta Prefulgin menetettyään, että on tarvinnut tätä.

”Draama seuraa Prefulgia aina, mutta Prefulgi voi päättää olla seuraamatta draamaa.”

Prefulgille tarjoutuukin tuon tuosta mahdollisuuksia hypätä konflikteihin, joissa häneltä odotetaan selvittäjän roolia. On helppoa sortua menemään mukaan tällaiseen pyöritykseen, sillä yhteiskunta on opettanut riidanratkonnan kyseenalaistamatonta tärkeyttä ottamatta huomioon ihmisten epätasapuolisuutta ihmistaidoissa. Vaikka konflikteja tulee kultaisella tarjottimella, Chrysalikseen astuessaan Prefulgilta on toivottua nousta tällaisen turhan kuorman yläpuolelle, sillä muutoin hänen fokuksensa siirtyy oman elämän parantamisesta turhaan konfliktinratkontaan. Draama seuraa Prefulgia aina, mutta Prefulgi voi päättää olla seuraamatta draamaa.

Tämä ei tarkoita, etteikö Prefulgilla olisi vastuuta itsestään ihan siinä missä muillakin ihmisillä. Jos Prefulgi käyttäytyy kuin mulkku ja satuttaa muita ilkeällä käytöksellä, on hänen kannettava vastuu ja seuraukset. Omista rajoista kiinni pitäminen ei toki ole mulkkuutta, ja raja on joskus hiuksenhieno. Mutta itse toivon, ettei kukaan oikeuta muiden ahdistelemista sillä, että oma liekki on voimakas. ”Minkä mä sille voin” ei ole toivottu asenne. Todellinen Prefulgi voi ja pystyy vaikka mihin. Uhriutuvan Prefulgin säteestä leikkautuu heti parikymmentä prosenttia. Kyse on enemmän siitä, että valikoi ongelmat, joista välittää ja laajuuden, joilla asioihin aikoo upota.

Loppuunpalanut tai rikottu Prefulgi surullinen ja ahdistava ilmestys, sillä siinä missä hänen positiivinen energiansa sulostuttaa ympäristöä, on hänen negatiivinen energiansa vavahduttavaa. Vihainen Prefulgi on kuin hiljaa jyrisevä ukkonen, joka värisyttää kohteessaan jotakin atomitasolla.

Prefulgi huomaa nopeasti joutuvansa pohtimaan skaalaamista, eli sitä, kuinka hänen aikansa ja jaksamisensa riittää ympäristön kasvaviin vaatimuksiin. Esimerkiksi suuressa harrastajapiirissä Prefulgi löytää itsensä nopeasti tilanteesta, jossa hän saa päivittäin kymmeniä yksityisviestejä, joissa ihmiset kaipaavat häneltä huomiointia.

Loppuunpalanut tai rikottu Prefulgi surullinen ja ahdistava ilmestys, sillä siinä missä hänen positiivinen energiansa sulostuttaa ympäristöä, on hänen negatiivinen energiansa vavahduttavaa. Vihainen Prefulgi on kuin hiljaa jyrisevä ukkonen, joka värisyttää kohteessaan jotakin atomitasolla. Hänen sanansa tuntuu kymmenen kertaa väkevämmältä ja hänen epäsuosionsa kivistää. Prefulgi saattaa kokea epäoikeudenmukaiseksi, että jos joku toinen sanoo työpalaverissa ”Tämä on aivan helvetin paska idea!”, muut nyökkäilevät. Mutta jos Prefulgi sanoo saman asian neutraalimmin, ihmiset vavahtavat, menevät lukkoon ja asia voidaan kokea paljon rajummin.

Prefulgius on siunaus ja kirous. Yleensä hyvät puolet kuitenkin ovat niin huomattavan tuntuvia, että lähtökohtaisesti voidaan olettaa ihmisen haluavan tavoitella siitä läsnäoloa ja energiahallintakykyä, joka Prefulgilla on.

Yksi Chrysalidin yksi pyrkimys on merkittävyys, sillä itsensä ikuistamisessa helpottaa, jos voi olla merkittävä. Ja koska Prefulgi on aina enemmän tai vähemmän ympäristönsä näkökulmasta merkittävä (silloinkin kun kärvistelee itseruoskinnassa huonona päivänä, eikä kykene näkemään omaa loistoaan), harjoitetaan Chrysaliksen Temppelissä prefulgiuteen liittyviä ominaisuuksia. Kun nämä piirteet valjastetaan oikein käyttöön ja yhdistetään johonkin niin laajasti mieleenpainuvaan, että ihminen jää jollain tavalla historiaan, puhutaan ikuistamisesta. Konkreettiset asiat, joita tällä polulla tehdään, ovat Ikuistamisen Tekoja.

”Kuka tahansa voi olla Prefulgi”

Ominaisuus on yleensä synnynnäinen, mutta sitä voi myös harjoittaa. Täsmällisemmin kyse on ominaisuuksien muodostamasta harmonisesta kokonaisuudesta: performanssista, läsnäolosta, maagisuudesta, empatiasta, puhetavasta, maneereista, liikekielestä, karismasta, ja ulkoisesta habituksesta. Mitä useampaa osa-aluetta voi treenata, sitä säkenöivämpi Prefulgi lopulta on. 

Urheilusuorituksena tätä ei voi ajatella. Prefulgiksi oppii hitaasti ja itsensä avaamalla. Kuitenkin loppupeleissä autenttisuuden, läsnäolon ja ympäristön intuitiivisen kuuntelun piirteet ovat se, jotka henkilöstä muokkaavat muille kiinnostavan.

Kuka tahansa voi olla Prefulgi tai tulla Prefulgiksi.

Siispä, sädehdi!

Rakkaudella,
Luminary

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *