Ekklesia Acherontia – Uudistukset 2020

Tämä artikkeli sisältää Acherontian Yön Ekklesian päätökset vuoden 2020 uudistuksista. Muutoksia tulee koeaikaan, hakemisprosessiin, painotuksiin ja tiedonjaon väyliin.

Koeaika pitenee
– Koeaika tulee jatkossa olemaan kaksi vuotta, jotka jaetaan kahteen eriteemaiseen osaan. Kahden vuoden koeaika on hyvin tyypillinen erilaisille kaltaisillemme seuroille, ja konsultoituamme sisarkulttejamme, olemme todenneet pidentämisen olevan todennäköisesti erittäin hedelmällinen ja hyödyllinen tapa varmistaa jäsenten sopivuus.

Pantheonin tarkoitus on suojella Temppeliä ja sen jäseniä. Haluamme, että kuherruskuukauden hälvettyä näemme henkilön todelliset karvat. Meitä kiehtoo, kuinka kokelas suoriutuu konflikteista ja kuinka hän käyttäytyy sitten, kun naamiot riisutaan. Alussa inhimillisesti jokainen näyttää sellaista kuvaa itsestään, jonka olettaa Temppelin haluavan nähdä. Ajan kanssa tästä päästetään lopulta irti, jolloin voikin käydä ilmi, että liittymissyyt ovat saattaneet olla kyseenalaiset, tai elämänkuva ei menekään pilariemme mukaisesti. Kahden vuoden koeajan tarkoitus on saada mahdollisimman kokonaisvaltainen käsitys kokelaan luonteesta ja samalla tarjota akolyytin kaltainen mahdollisuus osoittaa hyödyllisyytensä Temppelille.

Protosin merkitys
– Niiden, joilla on hallussaan Protos-kivi, kohdalla noudatamme vanhaa initiaatiokaavaa harkintamme mukaan, elleivät kokelaat toisin toivo. Katsomme mahdollisiksi Protoseiksi myös ne Suomen ulkopuolella olevat, jotka ovat vuoden 2019 syksyn aikana siirtyneet Pre-Telea -tasolle. Ne, joilla on hallussaan Protos-kivi, mutta jotka eivät ole osallistuneet tapahtumiin tai saapuneet serverille vuoden 2019 aikana, katsomme Protos-oikeutensa menettäneiksi.

Pilarien merkityksen korostaminen
Haluamme olla tästä selkeitä: pilarit on allekirjoitettava, jotta voi liittyä. Jos ei ole samaa mieltä peruspilareittemme ja Ediktin kanssa, ei sisäpiiriin liittymisessä ole jurikaan järkeä. Sisäpiirissä tulet törmäämään pilarien hyödyntämiseen käytännön tasolla rituaaleissa, eikä silloin ole enää tilaa ehkäilyyn ja jahkailuun.

Aksestin rooli poistuu
– Aksestin rooli on turha. Se antaa liian suuren palkinnon käytännössä vain sähköpostin lähettämisestä. Haluamme, että hakemuksen lähettäminen otetaan vakavasti. Emme, että se jättää henkilön ja Temppelin limboon, jossa on toinen jalka mukana ja toinen ei. Esitehtävä on tärkeä: mikäli liittymisen eteneminen kaatuu siihen, ei henkilö ole vielä valmis liittymään. Esitehtävä on koeajan aloittava kipinä ja sen ensimmäinen vaihe. Jos esitehtävää ei palautakaan, katsomme henkilön olevan epävarma liittymisestään ja tuhlanneen aikaamme turhan hakemuksen lähettämällä. Niinpä: niin kauan, kunnes olet esitehtävän tehnyt, olet normaali Chrysalidi, ja mikäli et toimita esitehtävää määräajassa, koeaika katsotaan epäonnistuneeksi, ja jatkat Chrysalidina kunnes aloitat hakuprosessin uudelleen. Kahden vuoden koeaika on jotakin, jonka toivomme kuitenkin antavan rutkasti aikaa tehdä päätöksiä mukanaolosta.

Esitehtävän aikaraja
– Odotamme esitehtävän palauttamista 2kk hakemuksen lähettämisestä. Mikäli esitehtävää ei palauteta, tarvitaan uusi hakemus. Nykyisten hakemusten kohdalla tämä 2 kk aika alkaa tämän tiedoksiannon julkaisemisesta. Deadline esitehtävän palauttamiseen nykyisellä Aksestitasolla on siis 1.2.2020.

Uusien hakemusten deadline on 1kk hakemuksen lähettämisestä.

Tiedon raottaminen
– Alamme jakaa myös tietoa todellisuusmuokkauksesta ja muista syvemmistä aiheista Temppeliä koskien. Emme kuitenkaan heittele sitä kuin haaskalinnuille: Koska katsomme tietomme arvokkaaksi, on periaatteemme, että henkilö joko ansaitsee sen initiaatioprosessin läpikäyden, tai antaa siitä vastikkeen. Esoteerisintä tietoa emme jaa muille kuin sisäpiirin jäsenille.

Jäsensivusto 
– Luomme kuukausimaksullisen jäsensivuston. Jäsensivusto on teoriassa vapaaehtoinen, mutta erittäin hyödyllinen jokaikiselle Chrysalidille: siellä kuka tahansa voi saada aiemmin sisäpiiritiedoksi luokiteltua informaatiota kuukausimaksua vastaan. Joka kuukausi toimitetaan digitaalinen paketti, joka sisältää tietoa Chrysaliksesta ja erityisesti todellisuusmuokkauksesta. Jäsensivuston jäsenyyteen liittyy myös kursseja ja alennuksia, ja lisäksi siellä voidaan jakaa tietoa myös muista okkultiikan, magian ja transformaation aiheista. Malli on käytännössä pay to learn. Sivustosta tulee aluksi MVP eli minimum viable product. Se tarkoittaa, että aloitamme ensin pienestä ja lisäämme sivuston funktioita pikkuhiljaa. Jäsensivustolle liittyminen ei takaa jäsenyyttä Temppelissä millään tavalla, joskin voi edesauttaa sitä: jäsenyys katsotaan 1) haluksi tukea Temppeliä 2) haluksi näyttää sitoutuneisuus oppimaan. Sillä ei voi kuitenkaan ostaa itseään sisään.

Chrysaliksen Temppelin luonteen korostaminen
– Haluamme korostaa enemmän, että Chrysaliksen Temppelin tarkoitus on olla ratkaisukeskeinen. Yksi suurimpia henkisen kehityksen periaatteitamme on kitkeä ”Mutku”t ja tekosyyt ja nähdä kaikki vaihtoehdot, joita meillä on. Koko idea Imagon saavuttamisessa on löytää se vipu, jolla muutamme ”Mutku ei se vaan oo niin yksinkertaista ja mutku maailma!” muotoon ”Okei. Mitkä ovat vaihtoehtoni? Millä kaikilla keinoilla ja stepeillä pääsen tästä seuraavaan pisteeseen?” Vaikka meissä on vertaistukiryhmän piirteitä ja vaikka toivomme jatkossakin Chrysalidien tukevan toisiaan, tarkoituksemme ei ole olla yksin sitä. Tarkoituksemme on päästä kipupisteestä eteenpäin. Strategiamme ratkaisukeskeisen luonteemme korostamiseen on aihetta hipovien artikkeleiden ja muun sisällön tarjoaminen, jotta Chrysaliksen Temppelin periaatteet tulevat paremmin ilmi.

Karuja faktoja, raakoja totuuksia, enemmän asennetta ja nössöilyn lopettaminen
– Olemme olleet melkoisia pörröisiä hattarakiitäjiä ensimmäisen puolivuotisemme. Painotamme vuonna 2020 aiempaa enemmän, että 1. oma asema ansaitaan teoilla 2. metodimme ei ole myötätuntopainotteista paijaamista, vaan kivuliasta itsetutkiskelua ja vastuuta omasta itsestä 3. okkultiikka ei ole aina hymyä pyllyyn, vaan nimenomaan sinne syvään rotkoon sukeltamista – ja sen kaaoksesta nauttimista! 4. Oman mielen tutkiminen, jäsentely ja kontrollointi on äärimmäisen tärkeää todellisuusmuokkauksen onnistumiseksi 5. Chrysalidin on kasvatettava selkäranka ennen siipiä.

Muutokset astuvat voimaan välittömästi. Osa niistä toteutetaan, kun Telea-taso selviää Acherontian Yön villin huuman jälkeisen aamunkoin kiputiloista ja saa toisen pannun kahvia.

ὡς ἔλεξα, ὡς ἔκρῑνα. τό κρῖμα – ἔστω ἀσκέοντον! τὴν τιμήν τῇ χρυσαλλίδι 

Luminary Blackthorn